Top các ứng dụng của công nghệ mạ nhúng nóng

Công nghệ nhúng kẽm nóng chảy chống ăn mòn kim loại cho các kết cấu thép được ứng dụng khá phổ biến tại các nước công nghiệp phát triển, nhưng ở nước ta đến 1989 mới được bắt đầu nghiên cứu triển khai với quy mô sản xuất và được thúc đẩy mạnh mẽ khi triển khai xây dựng đường dây tải điện 500kV Bắc Nam phục cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vật liệu tương ứng và công nghệ nhúng kẽm đã được triển khai đúng lúc, đáp ứng được các yêu cầu chống ăn mòn, nâng cao chất lượng và tuổi thọ cũng như độ an toàn của các công trình kết cấu thép và đã được nhận giải 3 VIFOTEC năm đầu 1995.

Ứng dụng của công nghệ mạ nhúng nóng

Đối tượng áp dụng chủ yếu là các công trình có kết cấu thép lớn như: Dàn khoan dầu khí, dầm cầu, dầm nhà thép, kết cấu cột thép cao, hệ thống cửa đập thuỷ điện, cửa van cống, vỏ tàu…cụ thể:

Lĩnh vực viễn thông: hệ thống các sản phẩm trong ngành bưu chính – viễn thông – truyền hình như: trạm BTS, cột anten, trụ anten,..

Lĩnh việc điện lực: cột điện

Hiện các sản phẩm của mạ kẽm nhúng nóng tại Việt Nam chủ yếu là các phụ kiện đường dây tải điện được làm bằng thép, các tháp truyền hình, các hộ lan can mềm bảo vệ đường giao thông, các cột đèn chiếu sáng đô thị.

Mạ kẽm đã chứng minh tính năng bảo vệ ưu việt cho các công trình nên hầu như tất cả công trình của ngành Điện hiện nay đều sử dụng sắt thép được mạ kẽm nhúng nóng.

Tuổi thọ của lớp mạ nhúng nóng

Tuổi thọ phục vụ mong đợi được định nghĩa là tuổi thọ cho tới khi 5% bề mặt xuất hiện lớp gỉ sắt. Thực tế sử dụng nhiều năm trước đây ở một số nước cho thấy với độ dày 100 – 150µm nói chung lớp mạ phun cho tuổi thọ 15 – 20 năm, nếu có một lớp sơn phủ hỗ trợ thường đạt 25 – 30 năm.

Ưu điểm chính của công nghệ mạ nhúng nóng

  • Công nghệ đơn giản dễ áp dụng, không đòi hỏi trang thiết bị phức tạp.
  • Công nghệ này có thể áp dụng để phủ kẽm lên các chi tiết thép với hình dạng khác nhau như: các loại thanh (cây) thép, ống thép (ống thẳng hoặc cong đều nhúng được cả trong và ngoài), dây thép và các loại kết cấu hàn v.v…
  • Năng suất mạ nhúng kẽm cao gấp hàng trăm lần mạ điện phân.
  • Các loại hoá chất, vật tư và thiết bị của dây chuyền sản xuất hoàn toàn có thể mua trong nước.